• О Нас

  Опубликовано 21.06.2012 21:59

  Заснував кафедру у 1996 р. д.е.н., професор Тимофеєв Володимир Миколайович.
  З 2012 року кафедру очолює д.е.н. професор Манойленко Олександр Володимирович.
  Кафедра є випускаючою за спеціальністю «Облік і аудит»
  З початку свого заснування у 1996 році та на протязі останніх 15 років, кафедра є провідною ланкою НТУ «ХПІ» з випуску фахівців економічної спеціальності за фахом "Економіка та підприємництво". Наші випускники отримують сучасну класичну економічну освіту, яка дозволяє працевлаштовуватися у провідні національні компанії, засновувати власну справу, будувати кар’єру на високих посадах у органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.
  Спеціальність "Облік та аудит" та відповідні кваліфікаційні рівні «Бакалавр», «Спеціаліст» «Магістр» дозволяють абітурієнтам отримати освіту як починаючи з моменту закінчення школи, ліцею або технікуму, так і отримати другу вищу освіту або підвищити свій освітянський рівень.
  Наші спеціалізації: «Економічна безпека», «Контроль і ревізія» та «Оподакування» здійснюють вичерпно повне охоплення широкого кола економічних питань, які у подальшої професійної діяльності слугують фундаментальною базою реалізації життєвих цілей та нагальних завдань наших випускників.

  Наукові та навчальні напрямки:
  1. Аналіз і оцінка економічної безпеки підприємств.
  2. Оцінка капіталізації суб‘єктів господарювання та їх інвестиційна привабливість.
  3. Оцінкою виробничого потенціалу промислових підприємств і інвестиційних проектів.
  4. Аналіз і оцінка ліквідністю й платоспроможністю підприємств оцінки рівня.
  5. Бухгалтерський, фінансовий, податковий і управлінський облік та контроль на підприємствах різних галузей, банківській та бюджетній сфері.
  Ефективність використання бюджетних коштів, облік у бюджетній сфері.
  6. Антикризове й стратегічне управління, моделювання бізнес-систем, консалтинг, управлінський облік, інвестиційне й венчурне фінансування

  Випускаюча спеціальність: Облік та аудит


НТУ ХПИ

Рейтинг@Mail.ru